โอคุม่า และ เทค เอ็นซี คอนเฟิร์มร่วมงานอินเตอร์แมค พฤษภาคมนี้<br>นำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงจัดแสดงในงาน ตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหกรรมฟื้นตัว

โอคุม่า และ เทค เอ็นซี คอนเฟิร์มร่วมงานอินเตอร์แมค พฤษภาคมนี้
นำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงจัดแสดงในงาน ตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหกรรมฟื้นตัว

ในที่ยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังเข้ามาพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมสู่การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ซึ่งนอกจากจะเน้นการแข่งขันด้านผลิตภาพตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของโลก (Global megatrend) ที่กำลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ภาคอุตสาหกรรมยังหันมาเน้นความยั่งยืนของห่วงโซ่การผลิต โดยเทคโนโลยีหลักที่จะเข้ามามีบทบาทต่อภาคอุตสาหกรรมในช่วงสองสามปีข้างหน้า อาทิ ระบบ 5G Internet of Thing (IoT) โดรน หรือ อากาศยานไร้คนขับ…