โจทย์ 3P เทรนด์การปั้นแบรนด์ในยุค 4.0

[heading tag=”h2″ align=”center” color=”#32CD32″ style=”lines” color2=”#32CD32″]CSR : โจทย์ 3P เทรนด์การปั้นแบรนด์ในยุค 4.0[/heading]

            ภาพการทำธุรกิจที่มาเพื่อหวังผลกำไร (Profit) คงไม่ใช่แนวทางในการสร้างธุรกิจในยุคปัจจุบัน และการนำเอาผลกำไรไปมอบให้กับสถานที่ต่างๆ ที่หลายๆ บริษัทมองว่าเป็นการตอบแทนสังคม (People) น่าจะไม่เพียงพอ และการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยสิ่งแวดล้อม (Planet) ที่ปลูกเสร็จถ่ายภาพ ส่งข่าว คงไม่ใช่แนวทางในการสร้างการรับรู้ที่ดีกับผลิตภัณฑ์นั้นๆได้อีกต่อไป เพราะการสร้างแบรนด์ที่ดีในยุค 4.0 นี้ คุณต้องหลอมรวมทั้ง 3P เข้าด้วยกัน คุณอาร์ม-ปิยะชาติ อิศรภักดี ซีอีโอแห่ง BRANDi เผยไว้ในช่วงของรายการ Podcast the standard ถึง การสร้างแบรนด์ในยุคนี้ได้อย่างน่าสนใจว่า การสร้างโจทย์ธุรกิจในยุคนี้ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ผลกำไร แต่ไอเดียที่สำคัญ คือ จะทำอย่างไรให้ ผลิตภัณฑ์ สินค้า กระบวนการผลิตและช่องทางๆ มีความเชื่อมโยงกันโดยสร้างได้ทั้งผลกำไร ประโยชน์ต่อสังคมและโลก โดยในไทยเองมีหลากหลายองค์กรนำเอาโมเดลนี้มาผนวกใช้

ตามทฤษฎีการปฏิบัติ 1 ธุรกิจให้ครอบคลุม 3P คือ สร้างผลกำไร (Profit) ดูแลสังคม (People) รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม (Planet) ไม่ใช้เรื่องง่ายๆ เลย แต่ในต่างประเทศหลากหลายอุตสาหกรรมเริ่มปรับตัว ยกตัอวย่างเช่น แบรนด์กีฬายี่ห้อหนึ่งนำเอาขวดพลาสติกมาผลิตเป็นเสื้อ รองเท้า และจำหน่ายในแบบสินค้ามีจำนวนจำกัดหรือลิมิเต็ด ไม่น่าเชื่อว่าได้รับผลตอบรับที่ดี

นอกจากแบรนด์กีฬาดังกล่าว กระเป๋ายี่ห้อดังผลิตภัณฑ์หนึ่งได้เริ่มธุรกิจของตนด้วยแนวคิด ในการสร้างแบรนด์ที่มาจากความอนุรักษ์นิยม โดยไอเดียของสินค้าดังกล่าวมีวัตถุดิบหลักมาจากของที่ดูแล้วไม่มีประโยชน์อีกต่อไปอย่าง ผ้าใบรถสิบล้อ เข็มขัดนิรภัยรถยนต์ ซึ่งทางผู้คิดค้นและก่อตั้งกระเป๋ายี่ห้อนี้อย่าง  Markus Feitag เผยไว้ว่า การสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืน คุณจะต้องนำเอาเรื่องของเทรนด์ในอนาคตมาผูกกับการสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สินค้ากลายเป็นที่ต้องการในตลาดอยู่เสมอ และเทรนด์ที่เค้ามองในขณะนั้นหรือประมาณ 25 ปีที่แล้ว คือ การรักษ์โลก

[alert style=”warning”]

ในไทยเองก็มีหลากหลายโมเดลเช่นการนำเอาซากอ้อยที่ผ่านจากการคั้นน้ำในโรงน้ำตาลมาต่อยอดเป็นการสร้างพลังงานเชื้อเพลงชีวภาพ หรือจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ดีให้กับชาวไร่ในการปลูกพืช ผัก ไม้เมืองหนาวและบริษัทรับซื้อเพื่อประกันรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร

[/alert]

            หากกล่าวโดยสรุปถึงเทรนด์การสร้างแบรนด์ต่อจากนี แม้ 3P จะไม่ใช้สูตรสำเร็จทั้งหมดแต่ถือเป็นโบว์ชัวขนาดย่อมที่ทุกองค์กรสามารถนำไปผนวกใช้ในการวางฐานรากสำหรับการกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรในอนาคตได้อย่างเหมาะสม