ทิพย์รักษ์โลก : “ทิพยเท่” ถุงผ้าไอเดียดีที่พร้อม “Save The World” ไปด้วยกัน

[heading tag=”h2″ align=”center” color=”#32CD32″ style=”lines” color2=”#32CD32″]ทิพย์รักษ์โลก : “ทิพยเท่” ถุงผ้าไอเดียดีที่พร้อม “Save The World” ไปด้วยกัน[/heading]

 

[alert style=”warning”]“เราอยากให้ถุงผ้า “ทิพยเท่” เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับทุกคนหันมาให้ความสำคัญในการลดการใช้ถุงพลาสติก เพราะขยะดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศอย่างมาก” [/alert]

“ในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา โลกของเราต้องประสบปัญหา Climate Change หรือ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยยิ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงไม่ว่าจะเป็น ภาวะน้ำแข็งขั้วโลกเหนือที่ละลายไวจนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ความร้อนที่สูงขึ้นจนก่อให้เกิดไฟป่าที่ออสเตรเลีย หรือแม้กระทั่งปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ในหลากหลายเหตุการณ์นอกจากเป็นสัญญาณเตือน ยังกำลังบอกกับมนุษย์ว่า หากทุกคนยังคงใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะรุนแรงมากกว่านี้อย่างแน่นอน” คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ให้ความเห็นถึงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศของโลกที่ใครหลายๆคนมองข้ามได้อย่างน่าสนใจ

 

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย (มหาชน)

 

โดยทาง คุณวิชชุดา เผยต่อไปว่า ทางบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้เริ่มดำเนินการ โครงการ “พลังทิพยรักษ์โลก” ซึ่งได้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การรณรงค์การประหยัดพลังงานโดยเริ่มจากภายในบริษัท การปลูกฝังแนวคิดการรักษ์โลกให้กับเยาวชนด้วยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้น้อมนำศาสตร์พระราชาด้วยแนวคิด การปลูกป่าในใจคนมาผนวกใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างสมบูรณ์

คุณวิชชุดา ขยายความต่อไปว่า อย่างไรก็ดีไม่เพียงแต่การจัดกิจกรรมทางทิพยประกันภัยยังเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างเข้มข้นด้วยการจัดทำ ถุงผ้ารักษ์โลกในชื่อ “ทิพยเท่” โดยดีไซน์ของกระเป๋ามุ่งเน้นการนำเสนอที่ทันสมัยจากโทนสีกรมท่า ส่วนหน้าข้างของกระเป๋าทั้งสองด้านปักษ์ชื่อ พลังทิพยรักษ์โลก และคำว่า Save The World โดยการจัดทำในครั้งนี้จะนำไปมอบให้กับเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมโดยเริ่มจากพนักงานภายในบริษัทฯ พร้อมกันนี้ในอนาคตอันใกล้อยู่ระหว่างการพูดคุยกับพันธมิตรในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกตามนโยบายของภาครัฐ

 

เราหวังว่า ทิพย์เท่ จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของทุกคนผ่านการปลูกฝังค่านิยมการลดใช้ถุงพลาสติก อย่างไรก็ดีนอกจากมิติของสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น ทางบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการตอบแทนสังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยยึดโยงสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ ยกตัวอย่างเช่น ด้านชาติเราให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันในสังคมผ่านการสร้างสินค้า บริการและการตอบแทนสังคม ผ่านการให้ความช่วยเหลือความเดือนร้อนอย่างเร่งด่วนในหลากหลายสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น น้ำท่วมหนักที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมาทีมงานของทิพยประกันภัยเราเร่งการช่วยเหลือและลุยน้ำเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละชุมชน และในเวลาเดียวกัน ยังใด้ช่วยรับซื้อลองกองจากพี่น้องเกษตรกรชาวใต้นำไปมอบให้พี่น้องที่จังหวัดอุบลซึ่งในขณะนั้นอาหารและน้ำดื่มมีความจำเป็นมาก

ทั้งนี้ในด้านสังคม ปัจจุบันเราได้เริ่มจัดทำโครงการ “ทิพ สมาร์ท แอสซิท”  พนักงานสำรวจภัยโฉมใหม่ มาไว ใส่ใจ ไม่มากเรื่อง โดยได้รับการฝึกอบรมในเรื่องบุคลิกภาพ  ความรู้ และถึงเกิดอุบัติเหตุภายใน 10 นาที พร้อมกับอุปกรณ์ดูแล เช่น  น้ำดื่ม ร่มกันแดดกันฝน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ช่วยสตารท์รถ  เติมลมยาง และที่สำคัญจะมีจิตอาสาพร้อมช่วยเหลือผู้คนบนท้องถนนในยามที่ต้องการความช่วยเหลือ ด้านศาสนามุ่งสืบสานด้วยการจัดทำสื่อและกิจกรรมเผยแพร่ต่อประชาชนตามวันสำคัญต่างๆ และด้านพระมหากษัตริย์ ทิพยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำหนังสือ 9 เล่ม 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้มีชีวิต ตามรอยศาสตร์พระราชา

                ก้าวเดินต่อจากนี้ของ ทิพยประกันภัย ยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในด้านการสร้างสินค้าและบริการเข้ามาตอบโจทย์เทรนด์และไลฟสไตล์ของผู้บริโภคในสมัยนี้อย่างเท่าทันและเท่าเทียม ขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าอีกด้านควบคู่กันในการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสานต่อปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *