CSR : นับ 1 เต็มตัว ทุกภาคส่วนไทยร่วมรณรงค์ลดใช้ “ถุงพลาสติก”

[heading tag=”h2″ align=”center” color=”#32CD32″ style=”lines” color2=”#32CD32″]CSR : นับ 1 เต็มตัว ทุกภาคส่วนไทยร่วมรณรงค์ลดใช้ “ถุงพลาสติก” [/heading]

 

ผ่านมาประมาณ 2 เดือนสำหรับการร่วมกันรณรงค์ งดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นแม่งานหลัก โดยเน้นทำงานเชิงบูรณาการควบคู่ไปกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในโครงการ Everyday Say No To Plastic Bags

โดยทาง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ลงพื้นที่ชวนประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก โดยได้ตกผลึกเป็นกิจกรรมออกมาในแคมเปญ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก” ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขานรับ ไม่ว่าจะเป็น ซีพีออลล์หรือร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ที่เริ่มดำนเนิการมาก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งศูนย์การค้าขนาดใหญ่ของไทยทั้งเครือเซ็นทรัลและเดอะมอลล์ กรุ๊ป

สำหรับบรรยากาศในสังคม ขณะนี้เกิดการตื่นตัว โดยเฉพาะประชาชนมีการพกถุงผ้าติดตัวไว้สำหรับซื้อของ โดยภาพรวมถือเป็นกระแสที่ดีและคาดว่าจะเข้มข้นขึ้นในแง่ของการร่วมกันรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางส่วนที่ยังแสดงความคิดเห็นในมุมที่ต่างๆ อาทิ ไม่สะดวกสบายในการซื้อของ สินค้าบางชนิดยังคงจำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกในการหิ้วหรือถือ อาทิ แกงที่ร้อน

 

ดังนั้นการปรับตัว คือ โจทย์ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน โดยผลจากการลดถุงพลาสติกนี้ ซึ่งจากแผน Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 รัฐบาลตั้งเป้า ยกเลิกการใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้ง 4 ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้ว, หลอดพลาสติก, แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และกล่องโฟม ให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2564 รวมทั้งมองถึง การนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 100% ภายในปี 2570 เช่น การแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า

ถือได้ว่า การเริ่ม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก เป็นก้าวที่สำคัญในวงการสิ่งแวดล้อมไทย ดังนั้นเราควรร่วมกัน เติมเต็ม ตอบโจทบ์และต่อยอดให้แคมเปญดีๆแบบนี้ สร้างประโยชน์ส่วนรวมในวงกว้าง โดยเริ่มจากตัวเราเป็นก้าวแรก

[alert style=”warning”]ข้อมูลจาก BBC ประเทศไทย คาดการณ์ไว้ว่า เมื่อคนไทยบอกลาถุงพลาสติกได้ จะทำให้ประหยัดพื้นที่รองรับขยะและกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบได้สูงถึง 616 ไร่ รวมทั้งลดงบประมาณในการจัดการขยะได้มากถึง 340 ล้านบาท/ปี[/alert]

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.