บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด สนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 นำโดย คุณดวงพร ธีรภาพไพสิฐ กรรมการผู้จัดการ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านจัดซื้อ ผศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.