กรมการแพทย์ โชว์ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ พร้อมรองรับผู้ใช้บริการเต็มศักยภาพ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง (ที่ 4 จากซ้าย) นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ที่ 6 จากซ้าย) แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา (ที่ 7 จากซ้าย)นำสื่อมวลชนชมขั้นตอนการฉีดวัคซีน (Press Visits) “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” และขีดความสามารถบุคลากร ที่สามารถรองรับผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนสูงสุด 10,000 คนต่อวัน พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญ การฉีดวัคซีนเป็นทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.