UAC พบนักลงทุนงาน Opportunity Day

นายชัชพล ประสพโชค (กลาง) CEO & President  บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) นำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day)หลังประกาศผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2564 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 334.86 ล้านบาท กำไรสุทธิ 77.08  ล้านบาท  ส่วนไตรมาส 2/64 เชื่อว่าผลงานจะกลับมาสดใส จากการบุ๊คกำไรเงินปันผลบริษัทย่อย BBF จำนวน 119 ล้านบาท และการฟื้นตัวของธุรกิจเทรดดิ้ง ในช่วงที่เหลือของปีนี้ยังคงลุ้นผลประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนที่จะรู้ผลในเดือนสิงหาคมนี้ หลังจากยื่นไป 6 โครงการ หรือ 18 MW ส่วนโครงการที่ สปป.ลาวนั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงทำให้มั่นใจปีนี้รายได้เติบโต 15% ตามเป้า  และมี EBITDA มากกว่า 20%  ณ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้   

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.