อีเลคโทรลักซ์ เชิญชวนเยาวชนไทยทั่วประเทศ ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านแคมเปญ Better Living in 2030

อีเลคโทรลักซ์ เชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่ เชิญชวนเยาวชนไทย อายุ 15 – 20 ปี ทั่วประเทศ ร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทย แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านแคมเปญ Better Living in 2030 โดยเสนอความคิดเห็น ไอเดียเกี่ยวกับบ้านในอนาคตที่ยั่งยืน ในรูปแบบที่เปิดกว้าง ไม่ว่าจะเป็น ข้อเขียน บทความ รูปถ่าย คลิปวีดิโอ หรือสื่ออื่น ๆ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนา สร้างสรรค์และออกแบบเป็นโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะในการใช้ชีวิตประจำวันของโลกในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า 

ขอเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนที่อยากมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกครั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมในการสำรวจเพื่อแสวงหาแนวทางเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในปี 2030 (พ.ศ. 2573) และอนาคตหลังจากนั้น 

สมัครเข้าร่วมแคมเปญ และติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทีมผู้เปลี่ยนแปลงโลกในแคมเปญ Better Living in 2030 ได้ที่ www.betterlivingprogram.com/bl-2030 ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2564 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.