3เอ็ม บริจาคผลิตภัณฑ์จำเป็นหลากหลายแก่มูลนิธิในย่านคลองเตย เพื่อบรรเทาทุกข์ชุมชนจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา 3 เอ็มประเทศไทย ได้บริจาคผลิตภัณฑ์แบรนด์ 3เอ็ม หลากหลายประเภทแก่มูลนิธิดวงประทีปและมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) ในพื้นที่เขตคลองเตย  
โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ 3 เอ็ม ที่จะร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย หน้ากากกรองอนุภาค เจลล้างมือ ตลอดจนน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างๆ
ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือชุมชนที่นี่ ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมา

นางวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย กล่าวว่า “นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ทาง 3เอ็ม ได้พยายามร่วมแก้ไขปัญหานี้ในทุกๆ มิติกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความสนับสนุนแก่ชุมชนท้องถิ่น การระบาดระลอกล่าสุดได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนคลองเตย ซึ่งมีผู้อาศัยกว่า 100,000 คน ไม่เพียงแต่จะมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก แต่หลายครอบครัวยังเผชิญปัญหาการตกงาน จนทำให้มีจำนวนผู้ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ 3เอ็ม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนในประเทศไทยของเรา”

มูลนิธิดวงประทีปและมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) ได้ริเริ่มกิจกรรมหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์  โดยคณะผู้ทำงานอาสาสมัครของทั้งสองมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ในแต่ละวันเหล่าอาสาสมัครจะทำอาหารและจัดเตรียมถุงยังชีพ  เพื่อแจกจ่ายให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ และอาสาสมัครประจำหน่วยดับเพลิงจะทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โควิด-19 อีกด้วย

“เราได้เห็นเหล่าอาสาสมัครทำงานอย่างยิ้มแย้มและกระตือรือร้นเพื่อจัดเตรียมและแจกจ่ายถุงยังชีพและอาหารให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงคนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ และคนทุพพลภาพ ผู้ทำงานอาสาสมัครเหล่านี้ได้อุทิศตนในการทำงานเพื่อสังคมอย่างไม่มีวันหยุด ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งที่ 3เอ็ม ได้มีโอกาสสนับสนุนมูลนิธิดวงประทีปและศูนย์เมอร์ซี่ในการช่วยเหลือชุมชนของเรา แม้ว่าเราจะยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์นี้จะยืดเยื้อไปอีกนานเท่าใด แต่ดิฉันมั่นใจว่าความร่วมมือร่วมใจกันเช่นนี้จะช่วยให้เราสามารถฟันฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน” นางวิยะดา กล่าวเสริม

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.