บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตัน จำกัด สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตัน จำกัด บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 และสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.