การเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจการเปิดตลาดห้วยขวางวันแรก กำชับผู้ประกอบการค้าติดบัตรยืนยันปลอดเชื้อ CIVID – 19

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ นายวาน อุทัยศรี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตลาดห้วยขวางเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของตลาดตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เนื่องจากเป็นวันเปิดตลาดวันแรก หลังจากที่ปิดมานานกว่า 20 วัน ทั้งนี้ตลาดห้วยขวางได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการค้าและผู้มาใช้บริการ  นอกจากนี้ยังมีมาตรการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการด้วยการให้ผู้ประกอบการค้าติดบัตรเพื่อยืนยันว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อ COVID – 19  ตลอดเวลาในขณะที่ค้าขายอยู่ในตลาดห้วยขวาง  โดยผู้ประกอบการค้าจะต้องนำผลตรวจเชื้อ COVID – 19 มายื่นขอทำบัตรดังกล่าว ณ สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาห้วยขวาง  

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการค้าและผู้มาใช้บริการ  สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จะจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดห้วยขวาง ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2564  หลังจากนั้นจะจัดสรรให้กับผู้อยู่อาศัยที่มีความเสี่ยงในลำดับถัดไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.