บริษัท ซินิทา โกลบอล จำกัด สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ซินิทา โกลบอล จำกัด ร่วมกับพาร์ทเนอร์และลูกค้า มอบชุด PPE จำนวน 800 ชุด และหน้ากากอนามัย 8,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมี นางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.