โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์ ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่แต่ขอให้เริ่มก้าวแรกและก้าวต่อไป

โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์ โมเดลเพชรบุรีกลุ่มภาคกลางตอนล่าง-ภาคใต้ตอนล่างเริ่มที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรหนองบ้วยโดยสหกรณ์การเกษตรท่ายางและสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์Thailandpostmartของไปรษณีย์ไทยบนความร่วมมือและสนับสนุนของ จังหวัดเพชรบุรี หอการค้าเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรมเพชรบุรี บริษัทประชารัฐฯ.เพชรบุรี(บริษัทเพื่อสังคม) สหกรณ์ทุกสหกรณ์ บริษัทเอกชน และAICเพชรบุรี เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีเป็นต้นโดยมีคณะอนุกรรมการอีคอมเมิร์ซ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนร่วมคิดร่วมทำ

จากเริ่มคิดสู่ร่วมทำ
เราเริ่มคิด24พ.ค เริ่มประชุมทุกฝ่ายในอีก2วันถัดมาและเริ่มทำงานร่วมกันโดยสามารถเปิดการขายSoft sale ในอีก14วันคือคิกออฟวันที่ 9 มิถุนายนและยังแก้ปัญหาและพัฒนาขยายงานเพิ่มเครือข่ายทุกวัน ไม่ว่าจะมีอุปสรรคและความยากมากเพียงใดก็ตาม ถ้าสำเร็จจะขยายไปทุกกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.