ผู้ถือหุ้น UWC เชื่อมั่นเพิ่มทุน 1.22 เท่า เดินหน้าเทิร์นอะราวด์ จ่อได้ลูกค้าเพิ่ม GLOBE TELECOM บริษัทมือถืออันดับ 1 ในฟิลิปปินส์

นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอื้อวิทยา (มหาชน) หรือ UWC เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตรา 1 ต่อ 1 และได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1  ซึ่งการจองซื้อหุ้นในช่วง 28 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นสนใจจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวนมาก และมีการจองซื้อหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรร 1.22 เท่า  โดยภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนครบตามแผนจำนวน 526.5 ล้านบาทและทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 2,632.50 ล้านบาท

บริษัทต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจและการปรับโครงสร้างทุนในครั้งนี้  ซึ่งทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมั่นคงแข็งแกร่งกว่าเดิมมาก ทั้งนี้บริษัทจะเดินหน้าสร้างธุรกิจให้เติบโตทั้งรายได้และผลกำไรจากพื้นฐานความชำนาญที่บริษัทมีมากว่า 54 ปี ผนวกกับโอกาสทางธุรกิจในโลกยุคใหม่ โดยในเบื้องต้นบริษัทจะโฟกัสธุรกิจเทเลคอมในประเทศฟิลิปปินส์ที่ได้เริ่มดำเนินการไปก่อนหน้าแล้ว ทั้งการจดทะเบียนบริษัท SKYTOWERS INFRA INC.ในประเทศฟิลิปปินส์ การได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลที่กำกับดูแลด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม (Department of ICT) ให้บริษัทสามารถเป็นเจ้าของและก่อสร้าง สถานีเสาโทรคมนาคม รวมถึงเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านเสาโทรคมนาคมในประเทศฟิลิปปินส์  ทั้งนี้ บริษัทได้เป็นผู้สร้างสถานีเสาโทรคมนาคมร่วมแห่งแรกในประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย

ล่าสุด บริษัทได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมกับ “GLOBE TELECOM” บริษัทผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน โครงข่ายบรอดแบนด์ และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่อันดับ 1 ของฟิลิปปินส์ที่มีลูกค้ากว่า 90 ล้านเลขหมาย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Stock Exchange-PSE)  โดย GLOBE TELECOM ได้ตั้งงบประมาณในการลงทุนด้านโทรคมนาคมเพิ่มเติมกว่า 4 หมื่นล้านบาท    และหลังจากที่บริษัทได้มีการประชุมร่วมกันกับ GLOBE TELECOM ผ่านระบบ VDO Conference และได้ส่งเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใบรับรองจากหน่วยงานกำกับด้านโทรคมนาคมของรัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านเสาโทรคมนาคมไปแล้วนั้น   บริษัทได้รับการตอบรับที่ดีหลังการประชุมร่วมกัน และคาดว่าจะได้รับการรับรองจาก GLOBE TELECOM ภายในเดือนมิถุนายนนี้

ปัจจุบันบริษัทกำลังก่อสร้างสถานีโทรคมนาคมจำนวน 8 สถานี ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสถานีโทรคมนาคมให้เช่ารวม 9 สถานี โดยมีลูกค้ารายแรกเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายล่าสุดของฟิลิปปินส์ ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดย CHINA TELECOM  รัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศจีน ที่ได้รับสัมปทานคลื่นความถี่ 700 MHz ถึง 3,500 MHz ระยะเวลา 25 ปีจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ และมีความต้องการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณบนเสาโทรคมนาคมจำนวนมาก เพื่อที่จะเร่งสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการมือถือกว่า 110 ล้านคนในประเทศฟิลิปปินส์

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.