ทิพยประกันภัย มอบถุงยังชีพ สนับสนุนโครงการ “เรามีเรา” ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่  ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุน โครงการ “เรามีเรา” มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้กับ  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  ร่วมรับมอบ  ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยถุงยังชีพจะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ในเขต กทม. ต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.