มทร.อีสาน จับมือกระทรวงสาธารณสุข ต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะผู้บริหารวิทยาเขตสกลนคร ได้ให้การต้อนรับ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน  คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดำเนินของสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชงและสมุนไพร โดยการดำเนินของสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชงและสมุนไพร เพื่อตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย  โดยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ได้มอบนโยบายการประกาศความพร้อมให้ มทร.อีสาน เป็นต้นแบบกัญชาทางการแพทย์และขับเคลื่อนกัญชงกัญชาครบวงจร ภายใต้การกำกับติดตาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี  ให้ มทร.อีสาน เป็นต้นแบบกัญชาทางการแพทย์และขับเคลื่อนกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ถูกกฏหมายของประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเชื่อมต่อเป็นระเบียงเศรษฐกิจกัญชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อสร้างผู้ประกอบการในต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างครบวงจร เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และSMEs ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งในอนาคต มทร.อีสาน จะร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการประสานความร่วมมือกันทั้ง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเป็นศูนย์กลางกัญชา ในระดับโลกต่อไป

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวต่อว่า จากการร่วมหารือกันนั้น พบข้อสรุปว่าในวันที่ 21 มิถุนายน 2564  นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะทำพิธีตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื่อยื่นจดสิทธิบัตร ให้สามารถนำกัญชาไทยไปส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำไปปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปได้ โดย 4 สายพันธุ์ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาร่วมกับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้แก่ 1.กัญชาพันธุ์หางกระรอกภูพานเอสที กัญชาพันธุ์หางเสือสกลนครทีที กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิ้ลยูเอ และกัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี โดยมีการทดลองปลูกในระดับห้องทดลองเพื่อศึกษาให้ครอบคลุมทั้งลักษณะด้านพฤกษศาสตร์ (phenotype) ด้านเคมี (chemical profile) และข้อมูลสารพันธุกรรม (genetic profile) ซึ่งพบว่า กัญชาไทยแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้น ใบ ช่อ ดอก และกลิ่นที่แตกต่างกัน  ซึ่งหากการปลูกกัญชาถูกต้องตามกฎหมาย จะสามารถผลิตส่งขายได้ตามกฏหมาย ในส่วนใบสด ตกราคากิโลกรัมละประมาณ 15,000 บาท  ส่วนใบแห้ง ราคากิโลกรัมละ 40,000 บาท ซึ่งจะสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศไทย  ส่วนช่อดอกนั้น ยังไม่สามารถจำหน่ายได้ เพราะกฎหมายยังไม่ปลดล็อกครับ โดย  มทร.อีสาน ยังได้เปิดให้คณะทำงานเข้าเยี่ยมชมสถานที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และโรงงานผลิตยา GMP-PIC/s ของ มทร.อีสาน อีกด้วยครับ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.