ยูนิไทย โลจิสติคส์ และ ยูนิไทย คลังสินค้า มอบกล่องและลังกระดาษ
เพื่อนำไปรีไซเคิล ผลิตเป็นเตียงสนามสู้ภัย COVID-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงของไวรัสโควิด-19  ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามที่อาจไม่เพียงพอ  บริษัท ยูไนเต็ด ไทย  โลจิสติคส์ จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ด ไทย คลังสินค้า จำกัด  นำโดยนายชิรพงค์ ก่อกิจสัมมากุล ผู้อำนวยการฝ่ายชิปปิ้งและโลจิสติคส์ ประจำประเทศไทย  พร้อมด้วยพนักงาน ได้บริจาคกล่องและลังกระดาษให้โลตัส สาขาบางปะกง เพื่อนำไปรีไซเคิลผลิตเป็นเตียงสนาม ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์  โดยทางบริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการผลิตเตียงสนามสู้ภัยโควิด-19  ตามพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทยูนิไทย คือ  “การพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปไปกับการพัฒนาความเจริญด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *