นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้นายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสงขลา พร้อมทั้ง นายศิริโชค โสภา อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมเยียนดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและเป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศล็อคดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยได้นำของบริโภคที่จำเป็น ได้แก่ น้ำดื่ม ไข่ไก่ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เช่น หน้ากากอนามัย ชุด PPE เป็นต้น

นอกจากนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. ยังได้มอบหมายให้ตัวแทนได้นำสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ ไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อีกด้วย

“ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลายังคงต้องมีการติดตามเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งการเข้าไปช่วยเหลือดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่ใช้ชีวิตลำบากมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งของเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ยังคงจำเป็นสำหรับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น อย่างไรก็ตามขณะนี้ทุกฝ่ายต่างได้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว” นายนิพนธ์ กล่าว

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *