ทิพยประกันภัยปรับโครงสร้างฯ ตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ พร้อมทำเทนเดอร์แลกหุ้นแล้ว ก่อนเตรียมตัวเข้าตลาดฯ

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP ได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ว่า ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ TIP ได้มีการจัดตั้ง บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หรือ TIPH ขึ้น โดย TIPH จะทำคำเสนอซื้อ หรือ Tender Offer หุ้นทั้งหมดของ TIP กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหุ้นที่ออกใหม่ของ TIPH ที่อัตราการแลกหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ TIP ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TIPH  โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 45 วัน  (ทุกวันทำการ) ซึ่งการแลกหุ้นดังกล่าวจะไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยการแลกหุ้นจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ TIP ได้มีการ ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือ Tender Offer แล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นเสร็จสิ้น และ TIPH มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หุ้นสามัญของ TIPH ก็จะเข้าซื้อขายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของ TIP ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน โดยการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของหุ้นสามัญของ TIPH แทนหุ้นสามัญของ TIP นั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือน กันยายน 2564

สำหรับผู้ถือหุ้นของ TIP ในปัจจุบันสามารถดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือ Tender Offer ในครั้งนี้ โดยติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ หรือติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยติดต่อ คุณจุฬากูล ภูมิอ่อน 719 อาคาร Mint Tower ชั้น 7 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-680-0843

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *