สมาคมการขายตรงไทยรับรางวัล “มาตรฐานสมาคมการขายตรงดีเด่น ระดับแพลทตินัม ประจำปี 2021” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

สมาคมการขายตรงไทยได้รับรางวัล “มาตรฐานสมาคมการขายตรงดีเด่นสูงสุดในระดับ แพลทตินัม ประจำปี 2021” จากสมาพันธ์การขายตรงโลก ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีสมาชิกที่เป็นสมาคมการขายตรงกว่า 60 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมคัดเลือกด้วยเกณฑ์การพิจารณาตัดสินในด้านต่างๆ อาทิ ภาพรวมในการรับสมาชิก โครงสร้างการบริหารจัดการสมาคม โครงสร้างทางการเงิน ความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ภายนอกสมาคม จรรยาบรรณ กลยุทธ์และการวางแผนงานในระยะยาว การบริการสมาชิก และความริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *