ยูนิไทยชิปยาร์ด มอบสิ่งของจำเป็นให้กับ โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมสู้ภัย COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากในประเทศไทย ส่งผลให้      หน่วยงานต่างๆ ต้องเร่งทำงานเชิงรุก ทั้งการรักษาพยาบาล และเร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนให้รวดเร็วและทั่วถึง              ยูนิไทย ชิปยาร์ด ในฐานะองค์กรที่ดูแลชุมชนใกล้เคียงมาโดยตลอด  ได้เล็งเห็นถึงภาระอันยิ่งใหญ่ของหน่วยงานทางการแพทย์และโรงพยาบาล จึงได้มอบสิ่งของจำเป็นให้กับโรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี  นำโดยนายสุนทร กองรักษเวช ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 2,856 ขวด หมวกคลุมผมทางการแพทย์จำนวน 500 ชิ้น และหน้ากากอนามัยจำนวน 2,500 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุง ในการสู้ภัยโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *