วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) มอบเงินสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) โดยนายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบเงินจำนวน 400,000 บาท สนับสนุนการวิจัยและพัฒนายาพ่นจมูก ANTICoV SPRAY ป้องกันติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ และหัวหน้ากลุ่มวิจัยพัฒนาแอนติบอดีเพื่อการรักษามะเร็ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ

ยาพ่นจมูก ANTICoV SPRAY มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้หลากหลายสายพันธุ์ นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยทีมแพทย์ของไทย เพื่อให้คนไทยมีทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในราคาที่เข้าถึงได้ และสามารถใช้ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์ ที่สำคัญคือ ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงเพราะตัวยาสร้างขึ้นจากการเลียนแบบกลไกของภูมิต้านทานที่มีอยู่ตามธรรมชาติในร่างกาย โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงของการทดสอบประสิทธิภาพ และคาดว่าจะพร้อมนำมาทดสอบในมนุษย์ได้ในปลายปีนี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *