ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค มอบเก้าอี้ให้โรงพยาบาลธัญบุรี

คุณอมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค มอบเก้าอี้         จำนวน 300 ตัว ให้กับโรงพยาบาลธัญบุรี เพื่อนำไปให้บริการผู้ที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนภายในโรงพยาบาลธัญบุรี โดยมี คุณกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี และ นายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลธัญบุรี

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *