ประชุมใหญ่การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภูเก็ต 1 กค นี้

ประชุมใหญ่การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภูเก็ต 1 กค นี้ โดยมีท่านรองนายก สุพัฒนพงษ์ เป็นประธาน ทั้งนี้โดย มีท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจและสังคม ท่านปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อว ท่านเลขาสภาพัฒน์ และ ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพร้อมเพรียง

เพื่อเตรียมความพร้อมรับ Phuket Sandbox โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมวัานได้มีการสรุปภาพรวมรูปแบบ Phuket Sandbox พร้อมทั้งประเมินตัวเลขนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ของปี 2564 นอกจากนี้ ได้มีการสรุปความพร้อมของด่านทางบก และการกำกับดูแลการเดินทางทางบก ท่าเรือ และการกำกับดูแลการเดินทางทางน้ำ ความพร้อมของท่าอากาศยาน การกำกับดูแลการเดินทางทางอากาศ ตลอดจนความพร้อมของแอปพลิเคชั่นหมอชนะ และแผนบริหารความเสี่ยง
ภายหลังการประชุม รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือรัษฎา เพื่อปล่อยขบวนเรือตรวจการณ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว Phuket Sandbox อีกด้วย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *