บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเครื่อง Surface Go ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณสุภารัตน์ จูระมงคล Philanthropies lead ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย บริจาคเครื่อง Surface Go พร้อม Type cover จำนวน 20 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาลให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVD-19) ระลอก 3 โดยมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการสภากาชาดไทย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอำนวยนรธรรม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *