คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ คุณฟ้าฟื้น คุณมณฑิรา เต็มบุญเกียรติ และครอบครัว บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง (Oxygen high flow) ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ คุณฟ้าฟื้น คุณมณฑิรา เต็มบุญเกียรติ และครอบครัว บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง (Oxygen high flow) ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 450,000 บาท โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *