BAM มอบนมกล่อง UHT ให้สถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ

นางจันทร์จิรา มะลิต้น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคตะวันออก บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นตัวแทนมอบนมกล่อง UHT รสจืดจำนวน 2,160 กล่อง ให้แก่ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ จังหวัดชลบุรี เพื่อการบริโภคสำหรับเด็กเล็กในอุปการะ เป็นการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็ก โดย  BAM ได้จัดซื้อนมกล่อง UHT ดังกล่าว จากสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรโคนม               ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ BAM ปันน้ำใจ                       สู้ภัยโควิด -19

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *