ภาครัฐและเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนให้ Phuket Sandbox เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ค่ำวันนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะสมาชิกหอการค้าไทย เกือบ 200 คน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตอกย้ำภาพลักษณ์ด้านความเชื่อมั่นในมาตรการด้านความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข ที่หน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนให้ Phuket Sandbox เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

วันที่ “1 กรกฎาคม 2564” นับได้ว่าเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติการณ์ ให้จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยกลับมาเป็นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่างยั่งยืนตลอดไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *