สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรับมอบตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

พลเอกชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีรับมอบตู้เก็บวัคซีน              โควิด-19 จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบต่อให้กับ โรงพยาบาลเภสัชกรรมทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยมี คุณสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานภายนอก เป็นผู้แทนในการส่งมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                  (พื้นที่ศรีสมาน)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *