พณ.-แกร็บ-โลตัส-เซ็นทรัล รีเทล ร่วมเปิด “ตลาดสดคนไทย” 2 เพิ่มโอกาสขายให้เกษตรกร เอสเอ็มอี

ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย เปิดเผยว่า แกร็บได้ร่วมมือกับภาครัฐคือกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน ได้แก่ ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท และโลตัส เปิดตัวโครงการ “ตลาดสดคนไทย” (Thai Fresh Market) โครงการ 2 บนแกร็บมาร์ท (GrabMart) ต่อเนื่องจากโครงการตลาดสดคนไทยที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อกลางปี 2563 เพื่อสนับสนุนช่องทางการกระจายสินค้าและเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้แก่เกษตรกรไทยและผู้ประกอบการรายย่อย (MSME) ตามพันธกิจของแกร็บ “GrabForGood” หรือแกร็บเพื่อชีวิตที่ดีกว่า สนับสนุนให้เกษตรกรไทยและร้านค้าท้องถิ่นใช้แพลตฟอร์มของแกร็บเป็นตัวกลางเพิ่มช่องทางการขายสินค้ากลุ่มผัก ผลไม้ อาหารทะเล และเนื้อสัตว์ รวมถึงสินค้าชุมชนอื่นๆ

นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า นับจากการเปิดโครงการครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ได้รับการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยไทย เพราะช่วยเพิ่มรายได้และฐานลูกค้าได้มากขึ้น

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ที่ปรึกษาและคณะทำงานรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสเพิ่มพูนรายได้ ลดความเสี่ยงเรื่องผลผลิตล้นตลาด

นายจูเลี่ยน เทสสันนิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายธุรกิจดิจิตอล บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการเป็นกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนและผลักดันเศรษฐกิจไทย รวมไปถึงการส่งเสริมการกระจายรายได้คืนสู่คนไทยทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญ เพื่อให้ครัวเรือนและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง มีรายได้และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน และรับซื้อตรงสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งมีการเปิดตลาดจริงใจ FARMERS’ MARKET ตลาดรูปแบบใหม่ที่เป็นแหล่งรวม ผัก ผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และของดีประจำจังหวัด ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรกว่า 6,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ และเพื่อช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย สามารถมีตลาดรองรับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นผ่านบริการสั่งซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ทบนแอพพลิเคชัน ทั้งร้านท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์เดลี่, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, แฟมิลี่มาร์ท และ จริงใจ FARMERS’ MARKET แฟล็กชิพสโตร์สาขาบางนา

นางสาวปาริตา ปัทมรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนก O2O สายงานการพาณิชย์ โลตัส กล่าวว่า โลตัส ให้การสนับสนุนเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งนอกจากจะขยายช่องทางการจำหน่ายผักและผลไม้สดผ่านสาขากว่า 2,100 แห่งทั่วประเทศแล้ว โลตัสยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเกษตรกรในทุกด้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเกษตรสมัยใหม่ มาตรฐานความปลอดภัย การสร้างแบรนด์ การตลาด และการเงิน ความร่วมมือกับแกร็บครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่โลตัสจะสามารถสานต่อยอดพันธกิจในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับโครงการ ‘ตลาดสดคนไทย (Thai Fresh Market)’ โครงการ 2 มีเกษตรกรและร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมมากกว่า 800 ราย จาก 15 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ นครปฐม นครสวรรค์ ภูเก็ต โดยจำแนกสินค้าทั้งหมดออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ โดยสามารถสั่งซื้อผ่านบริการแกร็บมาร์ท (GrabMart) บนแอปพลิเคชันแกร็บ (Grab) ด้วยบริการส่งไวภายใน 25 นาที และเพื่อเป็นกระตุ้นการสร้างยอดขายเพื่อสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ มอบส่วนลดให้ผู้ใช้บริการใหม่สูงสุด 40% เมื่อสั่งขั้นต่ำ 200 บาท โดยใช้โค้ดส่วนลด “FARM” และส่วนลดสูงสุด 180 บาท สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบัน เมื่อสั่งขั้นต่ำ 650 บาท โดยใช้โค้ดส่วนลด “FRESH180” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 สิงหาคมนี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *