สโมสรพนักงานเอสโซ่ ร่วมกับสมาชิกบัตรเอสโซ่สไมล์ส และพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบเงินซื้อเครื่อง Oxygen High Flow กว่า 1 ล้านบาท แก่สภากาชาดไทยสู้ภัยโควิด-19

สโมสรพนักงานเอสโซ่ ร่วมกับสมาชิกบัตรเอสโซ่สไมล์ส และพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่อง Oxygen High Flow ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่สภากาชาดไทย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สโมสรพนักงานเอสโซ่ จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โดยได้รับเงินบริจาคจากพนักงานปัจจุบันและพนักงานเกษียณเป็นจำนวนเงิน 729,689  บาท นอกจากนี้ สมาชิกบัตรเอสโซ่สไมล์สได้ร่วมบริจาคผ่านการแลกคะแนนสะสมในกิจกรรมนี้ ซึ่งรวบรวมระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2564 อีกเป็นจำนวน 291,310 บาท รวมเป็นยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น  1,020,999  บาท

ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมมีความประทับใจในพลังความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเพื่อการช่วยเหลือสังคมเสมอมา รวมถึงในครั้งนี้ และยิ่งไปกว่านั้น ยังยินดีที่ลูกค้าของเราที่เป็นสมาชิกบัตรเอสโซ่สไมล์สได้ร่วมแลกคะแนนสะสมเพื่อการบริจาคในครั้งนี้ด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปันในสังคม เพื่อผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน  ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้”

พร้อมกันนี้  นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ คุณยอดพงศ์ สุตธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  “ทางสโมสรพนักงานเอสโซ่ มีการจัดกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในช่วงโควิด-19 นี้ด้วย เช่น ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เราได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ มอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อน และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคลองเตย และในครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นความจำเป็นของการใช้เครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow ของสภากาชาดไทยสำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เราจึงขอเป็นพลังให้ความช่วยเหลือ โดยจัดกิจกรรมระดมทุนร่วมกับพนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยรวมไปถึงพนักงานเกษียณด้วย ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ซึ่งเราได้รับเงินบริจาคสมทบทุนอย่างดียิ่งเกินกว่าที่คาด”

               คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ในนามของสภากาชาดไทย ผมขออนุโมทนาบุญและขอบคุณสโมสรพนักงานเอสโซ่ รวมถึงสมาชิกบัตรเอสโซ่สไมล์สและพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย  ที่ได้ร่วมกันระดมทุนเพื่อไปดำเนินการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรักษาต่อลมหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยเราจะนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดไทยทั่วประเทศ ซึ่งยังขาดแคลนเครื่องนี้อยู่เป็นจำนวนมาก”

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก  ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร มาเป็นเวลากว่า 126 ปีในประเทศไทย   ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย  

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *