ออมสินขอเป็นกำลังหลักในการจัดตั้ง “ศูนย์พักคอย – Community Isolation”

ออมสินขอเป็นกำลังหลักในการจัดตั้ง “ศูนย์พักคอย – Community Isolation” เป็นที่พึ่งของผู้ป่วยโควิดให้มีที่พักที่เหมาะสม ได้รับการดูแล ได้รับยาที่จำเป็น ลดการแพร่เชื้อต่อ และคอยส่งต่อเข้า รพ.หากอาการรุนแรงขึ้น / ยามนี้ช่วยได้ก็ช่วยกันนะครับ

#GSBsocialbank
#ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม
#108ปีธนาคารออมสิน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *