วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี รับมอบเครื่องปรับอากาศยี่ห้อมาเวล จำนวน 4 ชุด

นางอารีย์  เลิศกิจเจริญผล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี นำผู้บริหาร  และคณะครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมรับมอบเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อมาเวล จำนวน 4 ชุด และทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม  2564 ณ บริษัท มาเวล คอร์เรชั่น จำกัด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *