รถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า Thomas แจกอาหารกล่องช่วยผู้ประสบความเดือดร้อนจากการปิดแคมป์คนงาน

รถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า Thomas ได้ไปแจกอาหารกล่องไปช่วยผู้ประสบความเดือดร้อนจากการปิดแคมป์คนงาน ก่อสร้างและได้มอบหมายให้ ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.เพชรเกษม นำข้าวสาร มอบให้กับชุมชนในพื้นที่จำนวน 25 ชุมชน ชุมชนละ 1 กระสอบ ( 48 กก.) เพื่อให้ชุดคณะกรรมการชุมชนแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาด COVID-19 โดยมีผู้แทนรับมอบ ดังนี้

1.ชุมชนศาลพ่อปู่ดำ
นางรสสุคนธ์ ประยูรพงศ์
รองประธานชุมชน
โทร. 081-7541445

2. ชุมชนสุขสำราญ
นางสุพิน ไพโรจน์
เลขานุการชุมชน
โทร. 098-2729112

3. ชุมชนเลียบคลองบางแค
น.ส.รฐา ชารีศรี
คณะกรรมการชุมชน
โทร.097-1657161

4.ชุมชนเพชสยาม 3
น.ส.สุกัญญา กำ๋นารายณ์
ประธานชุมชน
โทร.089-8830118

5.ชุมชนหลัง สน.เพชรเกษม
นายสมพงษ์ แสงสำอางค์
ประธานชุมชน
โทร.081-8385130

6.ชุมชนชาววัดม่วง
นางซ่อนกลิ่น เข่งเจริญ
ประธานชุมชน
โทร.086-5359117

7.ชุมชนร่วมใจพัฒนา
นางเพ็ญทิพย์ รัตนเพียรชัย
ประธานชุมชน
โทร.081-5412551

8.ชุมชนร่มเย็น
นางลัดดา เฑียรสิงห์
ประธานชุมชน
โทร.086-3348606

9.ชุมชนมีสุวรรณพัฒนา
นายถวิล มีสุวรรณ
ประธานชุมชน
โทร.02-4455306

10.ชุมชนบ้านขิง
นางวาสนา ร้อยอำแพง
เหรัญญิกชุมชน
โทร.087-0524882

11.ชุมชนเทพพิทักษ์
นางวลัญภัค สวัสดี
เลขานุการชุมชน
โทร.080-9087349

12.ชุมชนปู่เย็นย่าคำยังอยู่
นางนุชญาญ์ นิลอง
เหรัญญิกชุมชน
โทร.087-9716500

13.ชุมชนเจิมจิตต์
นายเต้ย ภูฆัง
ประธานชุมชน
โทร.089-0196446

14.ชุมชนหมู่บ้านชัยมงคล
นางหนูเดิน ผาน้ำคำ
ประธานชุมชน
โทร.080-7759968

15.ชุมชนยิ้มประยูร
น.ส.จันตรี เศรษฐีหมุด
ประธานชุมชน
โทร.091-2077989

16.ชุมชนงามปัญจะ
น.ส.อารยา ชัยวิชิต
คณะกรรมการชุมชน
โทร.065-6486603

17.ชุมชนเพิ่มทรัพย์
น.ส.เรือนพิมพ์ ยิ่งสกุล
เลขานุการชุมชน
โทร.089-1994367

18.ชุมชนสองคุณจ่า
นายโชติ หอยจับ
ผู้ประสานงานชุมชน
โทร.089-0487683

19.ชุมชนนิมมานรดี
นางอัมพร สืบสุข
รองประธานชุมชน
โทร.085-0481871

20.ชุมชนหลัง ร.ร.สากลศึกษา
นายไพบูลย์ สันทิศ
ประธานชุมชน
โทร.099-8595987

21.ชุมชนเลียบคลองยายเทียบฝั่งใต้
นายลิขิต แตงจั่น
ประธานชุมชน
โทร.085-3857043

22.ชุมชนพึ่งธรรม
นางวิไลลักษณ์ ศรีมันตะ
ประธานชุมชน
โทร.086-7706111

23.ชุมชนกระถินทอง
นางอัสนี จำนงศาสตร์
คณะกรรมการชุมชน
โทร.086-3734394

24.ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง
นายกฤตเมธ เขม้นงาน
ผู้ประสานงานชุมชน
โทร.097-2269297

25.ชุมชนเรืองสอน 1
นางพิศมัย เหมือนมาตร์
ประธานชุมชน
โทร.097-0785015

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *