เชฟรอนสนับสนุนอุปกรณ์ไอที เสริมภารกิจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกของ สปคม.

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมสนับสนุน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค ในการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ​ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ (ขวา) ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมชุดปฏิบัติการ Windows 10 แป้นพิมพ์ตัวเลขแบบพกพา และเครื่องพิมพ์ฉลาก จำนวนอย่างละ 5 เครื่อง รวมมูลค่า 207,848 บาท ให้กับ นายสุขสันต์ จิตติมณี รองผู้อำนวยการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ซ้าย) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการลงทะเบียนให้บริการประชาชนที่เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ชุมชน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.