เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 พร้อมเป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน โดยได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และน้ำยาไฮเตอร์สำหรับฆ่าเชื้อโรค ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรักรัก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกแรต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ที่อยู่ในพื้นที่โรงงาน PPP โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของแต่ละพื้นที่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในพื้นที่   

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *