ททท. ช่วยชุมชนท่องเที่ยว 60 แห่ง ผ่านโครงการ “Blogger the Series Live นี้เพื่อชุมชน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดการแข่งขัน Live Streaming นำเสนอสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยวทั่วไทยผ่านโครงการ “Blogger the Series Live นี้เพื่อชุมชน” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้กับชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ไปยังนักชอปและนักท่องเที่ยว โดยบล็อกเกอร์ที่เข้าร่วมไลฟ์มีสิทธิ์ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 4 แสนบาท

          นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท. กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของ        เชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนัก พบว่า รายได้ของชุมชน ผู้ประกอบการลดลงถึง 95% เพราะนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้ ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวบางแห่งต้องปิดตัวลง ชุมชนท่องเที่ยวขาดรายได้ สินค้าแปรรูปมีอัตราการซื้อลดลงถึง 65% เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและเยียวยาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากสถานการณ์ดังกล่าว ททท. จึงใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยฟื้นฟู โดยคาดว่าโครงการนี้ จะทำให้ชุมชนและผู้ประกอบการจะมีช่องทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ตนมีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ผ่านบล็อกเกอร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งถือเป็นช่องทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการทั่วทุกภูมิภาคได้อีกด้วย ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไทยตามเป้าหมายหลักของ ททท. และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายสินค้าและสร้างการรับรู้มากขึ้นอีกทางหนึ่ง

          โครงการ Blogger the Series Live นี้เพื่อชุมชน” จะเชิญชวนบล็อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอร์ สายกินสายเที่ยว มาแข่งขัน Live Streaming เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว ที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ผ่านช่องทาง Social Media ของตน ทั้งนี้ ชุมชนที่ร่วมโครงการฯ มีทั้งหมด 60 ชุมชน คัดเลือกจากชุมชนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)  ชุมชนที่ได้รับรางวัลสุดยอด 100 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และชุมชน   Thailand Rural Tourism Awards 2020 จากทั่วประเทศ  อาทิ  ชุมชนท่องเที่ยวตำบลภูเขาทอง จังหวัดนราธิวาส  ชุมชนชนเผ่าไทกวนบ้านนาถ่อน จังหวัดนครพนม  ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว จังหวัดจันทบุรี  ชุมชนบ้านบึงไม้ จังหวัดสระบุรี  ชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก  ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวจะจัดแข่งขันในวันที่ 8 เดือน 8 เริ่มในเวลา 08.08 น. โดยตัดสินผู้ชนะจากยอดการเข้าถึง (Reach) ของ 1 การไลฟ์ที่ส่งเข้าแข่งขัน รางวัลแบ่งเป็น 33 รางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท  และรางวัลชมเชยจำนวน 30 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

          สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 สิงหาคม 2564 โดยกรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/55VeVjTtjB44UMXn7 หรือสอบถามรายละเอียดโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติมที่เพจเฟซบุ๊กโครงการ : TheLocallicious

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *