คุณชายอดัม ผุดโครงการ ต้องรอด Up for Thai ช่วยคนไทยพ้นภัยโควิด-19

“จากสถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นทุกวัน ผนวกกับการสูญเสียเพื่อนของเขาไปด้วยพิษโควิด-19 ที่เกิดจากการดำเนินงานที่ล่าช้าและไม่ครอบคลุมของหน่วยงานภาครัฐ ตนจึงลุกขึ้นทำอะไรบางอย่าง เพื่อช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤติเช่นนี้” คุณชายอดัม-หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล อาสาสมัคร/ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ต้องรอด” กลุ่ม Up for Thai เผยถึงจุดเริ่มต้น #โครงการเราต้องรอด

ต้องรอด คือ อะไร? #คุณชายอดัม ขยายความว่า #ต้องรอด เราคือ คลัสเตอร์ของแพลทฟอร์มหลาย ๆ อย่าง จากหลาย ๆ คนและกลุ่มอาชีพ มารวมกันเพื่อพยายามแก้ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ของภาวะโรคโควิดระบาดในปัจจุบัน จัดทำขึ้นอย่างเรียบง่าย โดยรวมพลผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต เข้ามาช่วยกันแก้ปัญหา #โควิด19 ซึ่งต้องรอดนั้น เราทำอยู่ 3 อย่าง คือ

1.เป็นฐานข้อมูลที่จะให้ความรู้ ช่วยลดงานของสายด่วน 1668 1669 ทำหน้าที่แจ้งแก่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ
2.เข้าไปช่วยกับหน่วยองค์กรภาครัฐหลายๆองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือทำให้ระบบนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานได้เร็วขึ้น ทันต่อเหตุการณ์
3.เปิดรับบริจาคในส่วนของโรงครัว สามารถที่จะผลิตอาหาร สามารถเลี้ยงผู้คนที่อยู่ในการกักตัว คนที่มีปัญหาในการหาทรัพยากร หรือเครื่องอุปโภค บริโภค เราก็จะพยายามช่วยที่จะจัดหา ตั้งครัวที่เป็นต้นแบบ

ต้องรอด แม้มีจุดเริ่มต้นมาจาก ความสูญเสีย แต่นี่คือ หนึ่งโครงการที่เข้ามาช่วยเติมเต็มสังคมในช่วง #วิกฤตโควิด เช่นนี้ และเราก็พร้อมเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการประสานเรื่องราวต่างๆ หรือท่านใดต้องการประสาน ขอความช่วยเหลือ หรืออยากช่วยสนับสนุน ติดต่อผ่านเรา หรือ ต้องรอด ได้ทันที

เราต้องรอดและต้องผ่านไปด้วยกัน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *