มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร และดีแทค (DTAC) เปิดรับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 13 ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน”

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และดีแทค (DTAC) ขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วม “โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564” ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่มีแนวความคิดและการปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ โดยสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต รวมไปถึงการสร้างความมั่นคงยั่งยืน แก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในเรื่องเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัล มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดโครงการ ได้ที่ www.rakbankerd.com/rbk_foundation/relation/open.php?id=57 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-016-5555 ต่อ 1089 / 081-414-8868 และ E-mail: rbk_foundation@rakbankerd.com, Tawatchai_j@rakbankerd.com

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *