เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเข้าช่วยเหลือครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณซอยชุมชนโรงปูน ถนนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นำถุงยังชีพมอบให้กับครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ติดเชื้อให้สามารถดำรงชีพได้ในระหว่างรอการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าระบบการรักษาต่อไป

สำหรับครอบครัวของผู้ติดเชื้อดังกล่าว อาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ จำนวน 13 คน มีตั้งแต่อายุ 7 – 70 ปี ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่วัยกลางคน และผู้สูงอายุ ซึ่งติดเชื้อโควิด – 19 กันทั้งครอบครัว ทำให้ไม่สามารถออกไปทำงานหาเลี้ยงชีพได้ ในเบื้องต้นมีสมาชิกในครอบครัวเข้ารับการรักษาตัวใน Hospitel แล้ว จำนวน 7 คน ส่วนอีก 6 คน ได้รักษาตัวอยู่ที่บ้าน ในระหว่างที่รอเตียงเข้ารับการรักษา โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ส่งเวชภัณฑ์ อาทิ แคปซูลฟ้าทะลายโจร แคปซูลกระชาย ยาลดไข้ และยารักษาตามอาการ ให้กับครอบครัวดังกล่าวเพื่อรักษาอาการในเบื้องต้นแล้ว ขณะนี้คุณยายอายุ 70 ปี เริ่มมีอาการไข้ คลื่นไส้ อาเจียน และจมูกไม่ได้รับกลิ่น จำเป็นต้องเร่งหาเตียงเพื่อเข้ารับการรักษาโดยเร็ว โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อครอบครัวนี้เข้าสู่ระบบสาธารณสุขต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *