Coway จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

Coway Issues Its Annual Sustainability Report
  • คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จะช่วยเพิ่มคุณค่าขององค์กรในระยะยาวและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน   
  • ภารกิจหลักคือการรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิทธิมนุษยชน
  • รายงานความยั่งยืนประจำปีที่เผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้าน ESG ขององค์กร

โซล, เกาหลีใต้–10 สิงหาคม 2564–พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Coway Co., Ltd. บริษัทซึ่งได้รับการขนานนามว่ า “The Best Life Solution Company” ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Committee) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดใหม่จะทุ่มเททำงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าแนวทางปฏิบัติของบริษัทสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กร นั่นคือ การเพิ่มคุณค่าขององค์กรในระยะยาวและการส่งเสริมการจัดการด้าน ESG เชิงกลยุทธ์

หนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบของ ESG Committee ก็คือการกำกับดูแลนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล นอกจากนั้นยังมีหน้าที่สนับสนุนสมาชิกคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินโครงการด้าน ESG ขณะเดียวกัน ESG Committee ยังเป็นผู้นำในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดการด้าน ESG และเป้าหมายความยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงการตอบสนองต่อความเสี่ยงและโอกาสสำคัญ ๆ

สมาชิก ESG Committee ประกอบด้วยคุณซอจางวอน ซีอีโอร่วมของ Coway และกรรมการอิสระอีกสองท่าน ได้แก่ คุณคิมจินแบ และคุณอีดาอู ทั้งนี้ เพื่อความเป็นกลาง คุณคิมจินแบจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ

เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการชุดนี้ Coway ได้จัดตั้ง ESG Council ซึ่งประกอบด้วยแผนกสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรม การวิจัยและพัฒนา และกฎหมาย

Coway สานต่อโครงการด้าน ESG และเผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี

Coway พยายามสร้างความยั่งยืนอย่างเต็มที่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการจัดตั้ง ESG Committee โดยในปี 2549 บริษัทได้ประกาศเป้าหมายดำเนินงานโดยใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 50% ภายในปี 2573

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนับตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้บริจาคเครื่องกรองน้ำผ่านโครงการ “Good Water Purifier Project” และ “Safe Groundwater Water Welfare Project” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดมากขึ้น

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 เพื่อประกาศผลการดำเนินงานด้าน ESG ขององค์กรให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อเปิดเผยความก้าวหน้าด้าน ESG ด้วยความโปร่งใส

การอุทิศตนอย่างจริงจังในด้าน ESG ส่งผลให้บริษัทได้รับการยกย่องจากองค์กรอันทรงเกียรติทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยในปี 2563 Coway ติดอันดับ DJSI World Index (Dow Jones Sustainability World Index) เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน ขณะที่ Korea Corporate Governance Service (KCGS) ได้ยกย่องให้ Coway เป็นบริษัทเกรด “A” ในการจัดอันดับ ESG Rating สองปีซ้อน และบริษัทได้รับการจัดอันดับ “AA” จาก MSCI ESG Rating นอกจากนั้นยังติดอันดับ FTSE4Good Index Series ด้วย

เจ้าหน้าที่ของบริษัทกล่าวว่า “เราตั้งใจผนวกโครงการด้าน ESG ในทุกส่วนของการดำเนินงาน และ ESG Committee จะช่วยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน ในฐานะบริษัทที่ได้รับการขนานนามว่า The Best Life Solution Company เราจะดำเนินโครงการด้าน ESG อย่างต่อเนื่องตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และบรรลุมาตรฐานความยั่งยืนในระดับโลก”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sustainability.coway.co.kr/  

เกี่ยวกับ Coway Co., Ltd.

Coway ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “The Best Life Solution Company” ก่อตั้งขึ้นในเกาหลีเมื่อปี 2532 ในฐานะบริษัทชั้นนำผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและมีสุขภาพดีด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทันสมัย เช่น เครื่องกรองน้ำ เครื่องฟอกอากาศ ที่นอน และบิเด (bidet) นับตั้งแต่ก่อตั้ง Coway ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการวิจัย คิดค้น พัฒนา และบริการลูกค้าชั้นเลิศ เราได้พิสูจน์ความทุ่มเทในการพัฒนานวัตกรรมผ่านผลิตภัณฑ์ระดับรางวัล ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาวะในครัวเรือน ความสามารถในการแข่งขันในตลาด การสร้างความพึงพอใจเหนือความคาดหมายของลูกค้า และชื่อเสียงของแบรนด์ เราเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งด้วยการแตกไลน์ผลิตภัณฑ์และเร่งขยายธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ไทย จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยต่อยอดจากความสำเร็จทางธุรกิจในเกาหลี สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.coway.com/

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1591498/1.jpg

คำบรรยายภาพ: Coway เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.