ททท. ร่วมกับนิตยสารกรีนไลฟ์พลัส จัดกิจกรรม CSR DAY “ปักหมุดรักษ์ทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” ณ.ตำบลทับมา และ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2564

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.