นิตยสาร กรีน ไลฟ์ พลัส เป็นสื่อกลางส่งต่อความดี ให้บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ส่งมอบรถสามล้อไฟฟ้าใช้ในกิจของสงฆ์

วันนี้ทาง นิตยสาร กรีน ไลฟ์ พลัส นำโดยผู้บริหาร คุณบุรินทร์ ลาดลาย ได้เป็นสื่อกลางในการส่งมอบรถกอล์ฟไฟฟ้า ซึ่งได้รับมอบมาจากคุณกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ เจ้าของและผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารายใหญ่ของไทย เพื่อนำไปถวายแด่หลวงพ่อเฉียวแห่งวัดหนองบัวหิ่ง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ในกิจของสงฆ์

คุณกฤตเมธ เผยว่า การมอบรถสามล้อไฟฟ้าครั้งนี้ เราตั้งใจมอบให้กับพระสงฆ์เพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ โดยจุดเด่นของรถไฟฟ้าสามล้อนี้สามารถวิ่งได้นาน มีความปลอดภัยสูง ที่สำคัญลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญต่อภาวะโลกร้อน

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ดำเนินธุรกิจประกอบ ผลิต และจำหน่ายยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ มีทั้งจักรยานไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งแบบ 2 ล้อ และ 3 ล้อ รถที่ใช้ในภาคการเกษตรและขนย้ายสินค้าตามโรงงานต่างๆ

คุณบุรนทร์ ลาดล่าย เผยว่า สำหรับ กรีน ไลฟ์ พลัส เราตระหนักดีต่อการต่อฐาน เติมยอด เพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่อาศัยร่วมกันอย่างสุขใจ การเป็นสื่อกลางในวันนี้คือ ภารกิจหลักของเรา ซึ่งเราจะขับเคลื่อนต่อไปในอีกหลากหลายกิจกรรม

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.