พม. โดยการเคหะฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม สะสางสิ่งของเหลือใช้ (Big Cleaning Day) ระหว่างวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2564  โดยมี นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) พร้อมด้วย ร้อยเอก สิทธิ์ศักดิ์ สินขจร กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และพลตำรวจตรี สมบูรณ์ เทียนขาว ผู้บังคับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ นำทหารและตำรวจจิตอาสาลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงเป็นการทำความสะอาดเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีสุขภาวะที่ดีต่อไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน ดินแดง อาคารแฟลต 5 เคหะชุมชนดินแดง 1

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.