เนเจอร์ เฮิร์บ ส่งต่อกำลังใจให้ 3 โรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทเนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นำโดยคุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มอบเงินบริจาคให้กับ 3 โรงพยาบาลด่านหน้า ที่ต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์มาช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวิกฤต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ “ส่งต่อกำลังใจ” โดยมีการเปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้าของบริษัทและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้ ด้วยการร่วมโหวตให้กับทั้ง 3 โรงพยาบาลผ่านทางเว็บไซต์ www.natureherbinter.com และแปลงผลโหวตเป็นจำนวนเงินบริจาคให้กับทั้ง 3 โรงพยาบาล ดังนี้ ผลโหวตสูงสุดลำดับที่ 1 คือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยอดเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท โดยมีนายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ผลโหวตลำดับที่ 2 คือ โรงพยาบาลสงฆ์ ยอดบริจาคจำนวน 60,000 บาท โดยมีนายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ และผลโหวตลำดับที่ 3 คือ โรงพยาบาลราชวิถี ยอดบริจาคจำนวน 40,000 บาท โดยมีพญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้าน CSR และกิจกรรมพิเศษ และพญ.อารยา บุญยะลีพนนณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสันติวิธี โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ รวมจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.