ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ตรวจเยี่ยม การให้บริการของศูนย์การค้าฯ

เพื่อเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ทั้งผู้ประกอบการ ร้านค้า พนักงาน และลูกค้าทุกคน

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมกับ พญ.ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผอ.ศูนย์อนามัยที่4สระบุรี นายประจวบ แสงดาว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายอภิชน จีนเสวก ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว นายภูไท กมลวารินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม การให้บริการของศูนย์การค้าฯ เพื่อเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ทั้งผู้ประกอบการ ร้านค้า พนักงาน และลูกค้าทุกคน ทางศูนย์การค้าฯ เข้มงวดมาตรการด้านความสะอาดและสุขอนามัย จัดทำ Big Cleaning ภายในศูนย์การค้าฯ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดจุดสัมผัส ได้แก่ ราวบันไดเลื่อน, ราวจับประตู, ปุ่มกดลิฟต์, ราวกันตก และสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ โดยศูนย์การค้าฯ ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวดสูงสุด โดยมีผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค คุณณัฐรินทร์  พยุงวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด และพัฒนาธุรกิจ คุณอมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค คุณศรชัย อินทรวิชัย ผู้อำนวยการด้านวิศวกรรมระบบอาคาร ได้ต้อนรับในครั้งนี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *