เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ สนับสนุน ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชน อำเภอน้ำพอง จ. ขอนแก่น

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชน (Community Isolation) ณ อาคารวิทยาลัย เทคนิคน้ำพอง ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำพองและที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ในโอกาสนี้ นายมนต์ชัย ทองมีศรี (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง  พร้อมด้วย นาย วีระ ภูเพ่น (ที่ 1 จากขวา)  เจ้าหน้าที่ประสานงานและความปลอดภัย เป็นตัวแทน มอบความสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ให้แก่ นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง (ที่ 3 จากซ้าย) โดยมี นางศิริธร ยอดสะอึ หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลน้ำพอง (ที่ 1 จากซ้าย) และ นางสุรีรัตน์ ดาวเรือง หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลน้ำพอง (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมในพิธีรับมอบ ซึ่งจัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.