BAM ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดปทุมธานี

นายดนัย ด้วงเจริญ  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  พร้อมพนักงาน ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบถุงยังชีพบรรจุสิ่งของที่จำเป็นและน้ำดื่มจำนวน 200 ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดยมี นายสุภัทร์ จงใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ  เป็นผู้รับมอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.