SYS คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ประจำปี 2564

นายดำรงค์ศักดิ์ จัตุรงค์พัฒนา (ซ้าย) ผู้จัดการโครงการขยายการลงทุน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาขีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ (เหรียญทอง) จาก นางสาวแสงทิพย์ แสงไฟ (ขวา) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง เมื่อไม่นานมานี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.