ยูนิไทย (Unithai) จัดโครงการ “Unithai ร่วมมือ ร่วมใจ ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบางเสาธง โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 550,000 บาท

กลุ่มบริษัทยูนิไทย จัดโครงการ “Unithai ร่วมมือ ร่วมใจ ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบางเสาธง โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคโควิด-19 ที่มีการระบาดและมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 550,000 บาท

คุณไพรัตน์  ทิวากรพรรรณราย กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทยูนิไทย กล่าวว่า “ยูนิไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้ภัยโควิด-19 จากนโยบายการดำเนินธุรกิจที่          ยูนิไทยใส่ใจในด้านความปลอดภัย การช่วยเหลือชุมชน ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้เราตระหนักถึงความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้นจากภาวะวิกฤติโควิด และพนักงานก็ล้วนมีความปรารถนาดีต่อทั้งแพทย์ พยาบาล ผู้ดำเนินงานในโรงพยาบาล ตลอดจนผู้ป่วยและญาติ ทำให้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี”

โครงการ “Unithai ร่วมมือ ร่วมใจ ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19” มีการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนี้ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง ชุด Auto-Fill Humidification จำนวน 20 ชุด ชุดสายเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบศูนย์รวม ควบคุมการทำงานของหัวใจ EKG การวัดค่าออกซิเจน และวัดความดันของผู้ป่วย COVID-19  ที่อยู่ใน ICU จํานวน 7 ชุด และเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.